Przedszkole Niepubliczne "Bursztynowy Zamek" w Kaliszu, to jedno z najstarszych i najpiękniejszych przedszkoli w naszym mieście. W roku szkolnym 2009/2010 obchodziło 60-lecie założenia. Charakterystyczna sylwetka budynku na stałe wrosła w krajobraz miasta. Budynek ten, od dnia powstania w 1904 roku służył społeczeństwu. Początkowo, w latach 1904-1937 mieściła się tu ekskluzywna lecznica - Zakład Wodoleczniczy - Hydropatia Kaliska. Lata okupacji przerwały jej działalność. Po wojnie budynek oddano władzom szkolnym. Dziś uważany jest za najładniej położony budynek przedszkola, w którym przebywają, bawią się, uczą, wypoczywają, korzystają z wiedzy, umiejętności i "serca" pedagogów setki dzieci (co roku ponad 200). Przedszkole wraz ze swym dużym, pięknym ogrodem znajduje się w sercu Parku Miejskiego - enklawy czystego powietrza miasta Kalisza. Kaliski park jest piękny i niezwykły, należy do najstarszych w Polsce. Utworzono go w 1798 roku z dawnych ogrodów jezuickich i pastwisk miejskich. Bogactwo drzewostanu, urocze zabudowania parkowe, pomniki przyrody, rozwidlenia dwóch kaliskich rzek: Prosny i Swędrni, strumyki, mostki, stawek "Kogutek", zegar słoneczny i stary pomnik bogini Flory oraz sąsiedztwo innego jubilata 200-letniego Teatru Kaliskiego im. Wojciecha Bogusławskiego. To wszystko dzieci z "Bursztynowego Zamku" mają do dyspozycji codziennie, oddychają świeżym parkowym powietrzem i cieszą wzrok pięknem przyrody, uroczych zakątków, niezwykłością zjawisk przyrodniczych w Parku Miejskim. Rada Miejska nadała 13 czerwca 1998 roku Przedszkolu nr 2 w Kaliszu nazwę "Bursztynowy Zamek". Nieprzypadkowo, wywodzi się ona (nazwa) bowiem z najstarszej historii miasta. W II w p.n.e. uczony aleksandryjski Klaudiusz Ptolemeusz w "Zarysie geografii" wymienił Calisię, identyfikowaną przez badaczy z Kaliszem - najstarszym miastem w Polsce, leżącym na tzw. "Bursztynowym szlaku", który wiódł wzdłuż pradoliny rzeki Prosny, a więc, także przez obecne tereny Parku Miejskiego. 13 czerwca 1998 roku był dniem wielkiego święta w Publicznym Przedszkolu nr 2. W uroczystości nadania imienia uczestniczyły władze Kalisza, goście z zaprzyjaĄnionego niemieckiego miasta Hamm oraz z Holandii - Heerhugowaard. Dzieci z "Bursztynowego Zamku" są również "za pan brat" z ekologią, ochroną przyrody. Corocznie czynnie uczestniczą w akcji "sprzątanie świata". Wrażliwość na los drugiego człowieka przejawia się w efektach akcji charytatywnych: - organizowanej przez "Bursztynowy Zamek" od 10 lat akcji charytatywnej "Szczęśliwe święta dla każdego dziecka" (w sumie dzieci, rodzice, sponsorzy obdarowali najbiedniejsze dzieci miasta Kalisza upominkami świątecznymi, których wartość szacunkowa wynosi około 100 000 zł), - Góra grosza, w której biorą corocznie udział rodzice i dzieci "Bursztynowego Zamku" i wnoszą do niej swój wkład finansowy (całoroczne oszczędności), których efektem jest zwykle jedno z czołowych miejsc na liście "uczestników". Wychowankowie "Bursztynowego Zamku" posiadają duży zasób wiedzy i umiejętności z zakresu wielu dziedzin nauki - dzięki świetnej pracy wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej wspomaganej wiedzą i umiejętnościami dyrektora, metodyka oraz specjalistów z zakresu: języka angielskiego, logopedii, psychologii, teatru, wiedzy o muzyce, tańca, rytmiki, sztuk plastycznych. Wszystko to, co dzieje się w przedszkolu, jest możliwe dzięki wytrwałej i profesjonalnej pracy pani dyrektor i nauczycieli oraz współpracy środowiska, przychylności i pomocy rodziców, życzliwości władz miasta, przyjaciół przedszkola... Współpraca, pomoc i zrozumienie wielu środowisk dla potrzeb przedszkola widoczne są w codziennej pracy. Właśnie dlatego niemal w każdym wydaniu gazetki przedszkolnej "Echo Bursztynowego Zamku" - cieszącej się uznaniem rodziców, zamieszczane są podziękowania za pomoc i współpracę. "Echo Bursztynowego Zamku", redagowane przez grono pedagogiczne przedszkola, traktuje o codziennych sprawach przedszkolaków, rysuje obraz zadań wychowawczo - dydaktycznych w poszczególnych grupach, przybliża rodzicom literaturę, piosenkę dla dzieci, uczy bawić się z nimi, wspólnie rozwiązywać problemy, śmiać się, śpiewać, poznawać środowisko, poznawać świat... Przedszkolem Niepublicznym "Bursztynowy Zamek", przed i po prywatyzacji w 2004 roku, kieruje mgr Maria Jamruszka - Grzeluszka (dyrektor, organ założycielski - właściciel). Pani Dyrektor, to profesjonalistka w dziedzinie wychowania przedszkolnego (legitymuje się tytułem naukowym magistra nauczania początkowego, przedszkolnego, arteterapii, menażera oświaty). Dyrektor, jest osobą oddaną pracy z małym dzieckiem - posiada niemal 30 - letni staż pracy zawodowej. Jest członkiem Towarzystwa Arteterapełtów Polskich, współorganizatorem Oddziału Towarzystwa Dysgrafii i Dysleksji w Kaliszu z siedzibą w Przedszkolu Niepublicznym "Bursztynowy Zamek, organizatorem konferencji przedmiotowo - metodycznych dla dyrektorów i nauczycieli. Maria Jamruszka - Grzeluszka jest pomysłodawcą i organizatorem Kaliskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków (od 2000 roku) - imprezy o zasięgu - południowa Wielkopolska - wpisanej na stałe w kalendarz Wielkopolskich Imprez Kulturalnych. Pani dyrektor organizuje od 12 lat akcję charytatywną "Szczęśliwe Święta dla każdego dziecka" - troska o los dziecka i rodziny jest naczelnym przesłaniem do pracy, którym kieruje się dyrektor placówki.